Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafii św. Barbary w Turku


25 stycznia 2019 r., tekst i foto: ks. ŁP

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafii św. Barbary w Turku

25 stycznia br., w święto nawrócenia św. Pawła, apostoła, w parafii pw. św. Barbary w Turku miało miejsce zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego zwieńczeniem była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a koncelebrowali: ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku, ks. prał. Grzegorz Karolak, referent diecezjalny ds. ekumenizmu, ks. prał. Marek Kasik, dziekan turecki, ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz oraz prezbiterzy dekanatu tureckiego. W Eucharystii uczestniczył również ks. Waldemar Wunsz, pastor wspólnoty kościoła ewangelicko-augsburskiego z Konina i Turku.  Ks. Wunsz na zakończenie Mszy św. wygłosił do licznie przybyłych wiernych okolicznościowe świadectwo.
 
Na początku Mszy św. zebranych przywitał ks. kan. Frankowski, który nawiązując do tegorocznego hasła tygodnia ekumenicznego „Dąż do sprawiedliwości” powiedział, że Pan Bóg wzywa każdego, aby upraszał dar jedności i sprawiedliwości. Ksiądz Proboszcz poprosił również, aby modlitwą objąć młodzież naszej diecezji, która uczestniczy w ŚDM w Panamie.
 
W homilii ks. prał. Grzegorz Karolak podsumował cały miniony tydzień, podkreślając, że  mimo iż ten czas dobiega końca, to tak naprawdę ciągle musimy być wspólnie na drodze do jedności. Kaznodzieja podkreślił również, że „tydzień ekumeniczny przeciwstawia się w całości mowie nienawiści, tutaj jest mowa miłości, mowa przyjaźni”. W dalszej części ks. prał. Karolak nawiązał do wyśpiewanego psalmu zaznaczając, że „to właśnie Pan Jezus jest naszym zbawieniem, że jest Tym, który prowadzi nas przez życie, że jest światłem, które oświeca nasze życiowe drogi”.
 
Myśl o świetle przed końcowym błogosławieństwem kontynuował ks. Waldemar Wunsz podkreślając, że to dzięki Chrystusowi, który jest tak naprawdę prawdziwym światłem w naszym życiu i codzienności możemy się wspólnie budować jedność i razem uczestniczyć w tygodniu ekumenicznym.
 
Na zakończenie Eucharystii słowo wieńczące cały tydzień skierował ks. bp Gębicki podkreślając, że te wszystkie tego rodzaju spotkania są wolą samego Chrystusa, który w wieczerniku modlił się, aby ci, którzy pójdą za Nim stanowili jedno. „Wypełniając wolę Chrystusa modlimy się, aby zniknęły podziały, które zaistniały z różnych powodów. Modlimy się, abyśmy się wzajemnie szanowali […] modlimy się byśmy starali się szukać jedności” - dodał Ksiądz Biskup.