Życie konsekrowane w Diecezji Włocławskiej (dossier)


2 lutego 2023 r.

Życie konsekrowane w Diecezji Włocławskiej (dossier)

Życie konsekrowane jest wyznaniem i znakiem Trójcy Świętej oraz należy nienaruszalnie do życia i świętości Kościoła (Lumen gentium, Vita Consecrata). W diecezji włocławskiej realizują swój charyzmat zakonny 22 zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie oraz 11 zakonów i zgromadzeń męskich. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego.
 
Wśród żeńskich wspólnot zakonnych trzy to zakony kontemplacyjne: Zakon Najświętszej Maryi Panny – anuncjatki w Grąblinie koło Lichenia Starego, Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu – bernardynki w Warcie oraz Mniszki Bose Zakonu NMP z Góry Karmel – karmelitanki bose we Włocławku.
 
W Bieniszewie-Klasztor znajduje się klasztor zakonu kontemplacyjnego męskiego – Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej. Erem Pięciu Męczenników.
 
Żeńskie zgromadzenia czynne posługujące w diecezji włocławskiej to:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (Włocławek)
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (Konin)
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Włocławek, Ciechocinek)
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (Licheń Stary)
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Świnice Warckie)
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Konin, Henryków k. Zduńskiej Woli)
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (Turek)
Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Włocławek, Ciechocinek, Koło, Zduńska Wola)
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ciechocinek)
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Włocławek, Ciechocinek, Lubień Kujawski)
Zgromadzenie Córek Matki Boskiej Bolesnej (Nieszawa)
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Włocławek)
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Włocławek)
Zgromadzenie Sług Jezusa (Ciechocinek)
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP (Aleksandrów Kuj.)
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Włocławek, Ciechocinek)
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (Sieradz)
Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa (Włocławek)
Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi (Włocławek, Babiak, Chodecz, Ciechocinek, Uniejów, Zduńska Wola. We Włocławku znajduje się dom generalny zgromadzenia).
 
Męskie zakony i zgromadzenia posługujące w diecezji włocławskiej to:
Zakon Braci Mniejszych - reformaci (Włocławek, Konin)
Zakon Braci Mniejszych - bernardyni (Koło, Warta)
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Radziejów)
Zakon Braci NMP z Góry Karmel - karmelici (Trutowo)
Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika - paulini (Brdów)
Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP (Licheń Stary)
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny (Kazimierz Biskupi, Ciechocinek)
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani (Włocławek)
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - orioniści (Izbica Kuj., Włocławek, Zduńska Wola)
Towarzystwo Św. Franciszka Salezego SDB - salezjanie (Aleksandrów Kuj., Konin)
 
Przez konsekrację osoby zakonne zostały włączone w misję Chrystusa polegającą na uobecnieniu Go w świecie przez osobiste świadectwo (KPK 673; VC). Prowadząc czynne życie apostolskie, osoby konsekrowane ukazują Chrystusa żyjącego wśród ludzi, biorącego udział w ich życiu rodzinnym i zawodowym, głoszącego Ewangelię, uzdrawiającego chorych, wzywającego do nawrócenia, błogosławiącego dzieciom i czyniącego dobro każdemu człowiekowi (VC, Evangelii gaudium).
 
Zgromadzenia żeńskie na terenie diecezji włocławskiej realizują działalność apostolską poprzez prowadzenie ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki, domów dziecka, domów rekolekcyjno-wypoczynkowe, świetlic, pracowni haftu, schronisk dla bezdomnych. Siostry pracują w instytucjach diecezjalnych i przy parafiach m.in. jako kancelistki, organistki, zakrystianki, katechizują w szkołach.
 
Zakony i zgromadzenia męskie na terenie diecezji włocławskiej prowadzą 12 parafii, opiekują się pięcioma sanktuariami, prowadzą szkoły, świetlice, oratoria.