Bp Wętkowski do srebrnych jubilatów kapłaństwa: kapłan powinien być pasterzem i rybakiem


16 maja 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Wętkowski do srebrnych jubilatów kapłaństwa: kapłan powinien być pasterzem i rybakiem

- Każdy kapłan powinien być pasterzem i rybakiem; powinien troszczyć się o swoje owce, ale także wyruszać na połów w  nieznane, iść do miejsc, gdzie ludzie jeszcze o Chrystusie nie słyszeli albo o Nim już zapomnieli – mówił bp Krzysztof Wętkowski 16 maja, podczas Mszy św. sprawowanej we włocławskiej katedrze wraz z prezbiterami przeżywającymi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
 
W święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, 16 maja 1998 r., w bazylice katedralnej we Włocławku, z rąk ówczesnego biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego, święcenia prezbiteratu przyjęło 10 diakonów miejscowego seminarium. Ćwierć wieku później, w kościele święceń dziękowali Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi.
 
Nawiązując do patrona dnia, bp Wętkowski zachęcił jubilatów do naśladowania św. Andrzeja w jego apostolskiej pracy. Prosił też, by na wzór świętego patrona troszczyli się o jedność między sobą, a także budowali i strzegli jedności w swoich parafiach i dekanatach.
 
Następnie homilista przypomniał, że posługa kapłańska zawiera się w dwóch zasadniczych wskazówkach: „być z Chrystusem” oraz „iść i głosić”. – Być z Chrystusem, to znaczy zabiegać o swoje zbawienie i być w stanie łaski uświęcającej – mówił bp Wętkowski, przestrzegając przed nadmiernym angażowaniem się w akcyjność. – Podejmowane przez was działania duszpasterskie,  mogą nie być owocne, jeśli zabraknie fundamentu, którym jest Chrystus.
 
Wyjaśniając zaś istotę drugiej wskazówki podkreślił, że każdy kapłan powinien być zarówno pasterzem jak i rybakiem, czyli troszczyć się o owce, które są blisko Chrystusa jak również próbować dotrzeć do tych, którzy są od Niego daleko.
 
Na zakończenie biskup życzył księżom jubilatom, aby z nową gorliwością i zapałem ruszyli jako ci, którzy mają Chrystusowi towarzyszyć i Jego głosić.
 
W imieniu jubilatów słowa wdzięczności Bogu i księdzu biskupowi wypowiedział ks. Radosław Cyrułowski.
 
W tym roku 25-lecie święceń kapłańskich przeżywają:
 
ks. Krzysztof Antczak,
ks. Marek Bałwas,
ks. Jacek Buda,
ks. Radosław Cyrułowski,
ks. Rafał Kędzierski,
ks. Andrzej Mazur,
ks. Maksymilian Skorek,
ks. Piotr Stolecki,
ks. Dariusz Ziemniak,
ks. Robert Różański (obecnie archidiecezja gnieźnieńska).