Czuwanie w przededniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia


11 września 2021 r., Igor Deptulski

Czuwanie w przededniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

11 września o godzinie 20.00 w parafii farnej świętego Jana Chrzciciela we Włocławku w przededniu beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej miało miejsce czuwanie modlitewne.
 
Ksiądz wikariusz Łukasz Matuszak wraz z młodzieżą przygotował program słowno muzyczny, przybliżający zebranym nauczanie Prymasa Tysiąclecia, który swoim śpiewem ubogał chór z klasztoru ojców franciszkanów we Włocławku.
 
Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zebrani modlili się litanią, jeszcze do sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Modliwę zakończył Apel Jasnogórski i błogosławieństwo eucharystyczne.
 
Słowo do zgromadzonych skierował także ksiądz proboszcz Piotr Dykowski. Podziękował ogranizatorom za trud włożony w przygotowanie czuwania oraz obecnym za wspólnotę modlitwy.