Diecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.


3 czerwca 2023 r., teskt: ks. AT; foto: ks. JG

Diecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

– Przybywacie tutaj, do włocławskiej katedry, żeby u źródła odnowić i umocnić swoją wiarę, aby odnaleźć Boga, po to, by później ukazywać Go i zanosić innym – mówił bp Krzysztof Wętkowski do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. podczas ich diecezjalnej pielgrzymki do włocławskiej katedry.
 
W roku Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej do bazyliki katedralnej pielgrzymują różne grupy i wspólnoty. W sobotę, 3 czerwca, do pierwszej i najważniejszej świątyni w diecezji przybyli nadzwyczajni szafarze Komunii św. Głównym punktem wydarzenia była Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego, podczas której 19 mężczyzn przyjęło posługę nadzwyczajnego szafarza Eucharystii.
 
W homilii bp Wętkowski przypomniał zgromadzonym sens pielgrzymowania oraz istotę pełnionej przez nich posługi.
 
Wskazując burzliwe dzieje diecezji podkreślił, że Włocławek zawsze należał do jej struktur, mimo upływu czasu i zmieniających się jej granic. – Przychodzicie więc niejako do źródeł, aby odnowić swoją więź z Bogiem i odnaleźć Go w swoim życiu – mówił biskup diecezjalny.
 
Nawiązując do odbywającego się w diecezji włocławskiej nawiedzenia Matki Bożej w znaki Ikony Jasnogórskiej, ukazał analogię tego wydarzenia do posługi szafarzy Komunii św. – Patrząc na Obraz, który nawiedza nasze parafie widzimy Maryję i Jezusa, na którego Ona wskazuje. […] Kiedy wy idziecie do chorych i samotnych zanosząc im Komunię św., nawiedzacie ich i w imieniu Kościoła przynosicie najcenniejszy dar - samego Chrystusa – wyjaśniał.
 
W dalszej części podziękował szafarzom za ich posługę, podkreślając jak jest ważna i potrzebna osobom starszym, chorym i opuszczonym.
 
Na zakończenie zachęcił obecnych do nieustannej formacji duchowej podczas wspólnych spotkań oraz poprzez indywidualną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.
 
Łącznie w diecezji włocławskiej posługuje 260 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. W ramach pielgrzymki wysłuchali oni dwóch konferencji ascetycznych. W programie znalazło się także zwiedzanie Muzeum Diecezji Włocławskiej.