Najważniejsze wydarzenia mijającego roku: ks. bp Stanisław Gębicki przechodzi na emeryturę


31 grudnia 2020 r.

Najważniejsze wydarzenia mijającego roku: ks. bp Stanisław Gębicki przechodzi na emeryturę

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Stanisława Gębickiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej. Bp Gębicki osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę. O decyzji Papieża poinformował dziś w południe, w dniu 75. urodzin bp. Gębickiego, nuncjusz apostolski w Polsce.
 
Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji włocławskiej bp Stanisław Gębicki jest doktorem sakramentologii. Od początku swojej posługi biskupiej, przez 20 lat, posługiwał w diecezji włocławskiej jako biskup pomocniczy. Wcześniej pełnił tam m.in. funkcję notariusza, a potem kanclerza kurii diecezjalnej. W Konferencji Episkopatu Polski był m.in. członkiem Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. 8 lipca 2020 roku osiągnął wiek emerytalny i decyzją Ojca Świętego Franciszka, który przyjął jego rezygnację, przechodzi na emeryturę.
 
Ks. bp Stanisław Gęicki urodził się 8 lipca 1945 roku w Witkowie (powiat Lipno, parafia Zaduszniki, diecezja włocławska) jako przedostatni z dziesięciorga dzieci. Jego rodzice prowadzili kilkuhektarowe gospodarstwo rolne.
 
19 czerwca 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze włocławskiej, z rąk ówczesnego administratora apostolskiego diecezji włocławskiej, Jana Zaręby.
 
11 grudnia 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej.
 
Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2000 roku w katedrze włocławskiej. Głównym szafarzem jego święceń był Bronisław Dembowski, biskup włocławski, a współszafarzami – metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński i biskup pomocniczy włocławski Roman Andrzejewski. 8 stycznia 2000 roku został mianowany wikariuszem generalnym diecezji włocławskiej. W 2009 nadano mu tytuł honorowego obywatela Lipna.