Około 32% wiernych diecezji włocławskiej uczęszcza na niedzielną Mszę świętą


13 stycznia 2018 r., ks. Artur Niemira, zdjęcie: ISKK

Około 32% wiernych diecezji włocławskiej uczęszcza na niedzielną Mszę świętą

Średnia procentowa uczestniczących w niedzielnych Mszach św. w diecezji włocławskiej wynosi  32,2 %, natomiast średnia procentowa przyjmujących Komunię św. w diecezji wynosi 12,9 %. Taki jest wynik corocznych badań dominicantes, które na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) przeprowadza się w polskich kościołach. Dane dotyczą roku 2016 i zgodnie z zaznaczającą się tendencją ogólnopolską, frekwencja na niedzielnych Mszach św. (dominicantes) w diecezji włocławskiej niższa jest o około 3% w stosunku do danych z roku 2015, natomiast przyjmujących Komunię św. (communicantes) spadła o około 0,5%.
 
Każdego roku, w jedną z niedziel października, w kościołach w Polsce, w tym i w diecezji włocławskiej, odbywa się liczenie wiernych, które ma na celu zobrazować stan polskiej religijności pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący. Badania pokazują na przestrzeni lat obowiązującą tendencję, gdy chodzi o frekwencję na niedzielnej Mszy św. i liczbę przystępujących do Komunii św. Coroczne badania przeprowadza się na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Średnia procentowa uczestniczących w Mszach św. w diecezji włocławskiej (dominicantes) wynosi  26 %, jeśli jako kryterium weźmie się całkowitą liczbę mieszkańców parafii (katolików z niekatolikami i niewierzącymi łącznie), a 32,2%, jeśli punktem odniesienia jest odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych (kryterium ISKK). Natomiast średnia procentowa przyjmujących Komunię św. (communicantes) spośród uczestników niedzielnej Mszy św. w diecezji wynosi 41 %, odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych wynosi 12,9% (kryterium według ISKK).
 
Diecezja włocławska, gdy chodzi więc o badania religijności, plasuje się poniżej średniej ogólnopolskiej, która wynosi: 36,7% dominicantes i 19% communicantes.
 
Warto zauważyć, że diecezja dysponuje już danymi z badania uczestnictwa wiernych w niedzielnych praktykach, przeprowadzanych w październiku 2017 roku. I tak wskaźnik dominicantes wyniósł 26%, a wskaźnik communicantes – 41%, a więc niemal identycznie jak w opublikowanych przez ISKK badaniach za rok 2016.
 
Dla ciekawości, w 2017 roku w samym Włocławku (według pierwszego kryterium badawczego) dane wynoszą odpowiednio: 19% dominicantes i 52% communicantes, co oznacza tę samą co w 2016 roku liczbę dominicantes i wzrost o 4% communicantes.
 
Spośród włocławskich parafii o najwyższym wskaźniku dominicantes wymienić należy parafie: Wszystkich Świętych – 39%, Chrystusa Króla – 34% i św. Stanisława – 22%. Najniższy wskaźnik dominicantes w parafiach we Włocławku: św. Jana Chrzciciela – 9%, NMP Królowej Polski – 11% i Wniebowzięcia NMP (katedra) – 13%.
 
Wskaźniki communicantes dla miasta Włocławka – najwyższe: Najświętszego Zbawiciela – 68%, Ducha Świętego – 62%, św. Józefa – 61%; najniższe: MB Fatimskiej – 34%, św. Maksymiliana – 42%, Narodzenia NMP i św. Jana Ap. i Ew. – 43%.
 
Biorąc pod uwagę całość diecezji, najwyższy wskaźnik dominicantes odnotować należy w parafiach: Borysławice – 57%, Smólnik – 57%, Spycimierz – 52%; najniższy, oprócz wymienionych wcześniej parafii z Włocławka, odnotowano jeszcze w Kruszynie – 14%. Co zaś tyczy się wskaźnika communicantes, najwyższy w diecezji, oprócz wymienionych wcześniej parafii z Włocławka, należy do parafii Dobre – 63%; najniższy do parafii: Chwalborzyce – 23%, Barłogi, Lubstówek, Sompolno, Umień – po 24%.
 
„Trend obserwowany od początku lat 90. się pogłębił. Część Polaków rezygnuje z praktykowania swojej wiary i przestaje się angażować w życie religijne i duchowe” – skomentował przedstawione dane dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń. Jego zdaniem, nie powinno to jednak budzić u ludzi wierzących frustracji czy poczucia winy. „Kościół wciąż jest sobą, niezależnie od tego, czy jest większy i silniejszy” – uważa ks. Sadłoń.
 
„Po okresie stabilności liczba osób chodzących do kościoła w 2016 r. spadła. Jest część Polaków, którzy przestają się angażować w życie religijne i duchowe” – powiedział w komentarzu do badania ks. Wojciech Sadłoń.
 
Wspólnota Kościoła w Polsce jest bardzo różnorodna. Z Kościołem utożsamiają się niemal wszyscy Polacy. „Jednocześnie dla coraz mniejszej części Polaków bycie katolikiem przekłada się na życie i coraz rzadziej oznacza życie po chrześcijańsku. Przyczyną tych procesów jest bez wątpienia brak żywej i osobiście przeżywanej wiary” – uważa dyrektor ISKK.