Powstała strona internetowa poświęcona historii Diecezji Włocławskiej


1 lutego 2023 r., ks. HW

Powstała strona internetowa poświęcona historii Diecezji Włocławskiej

W związku z jubileuszem 900-lecia Diecezji Włocławskiej powstała strona internetowa, z myślą o zebraniu w jednym miejscu materiałów dotyczących dziejów diecezji ze stolicą we Włocławku: www.jubileusz900.com.
 
Pomyślana jest jako pomoc dla tych, którzy chcieliby podjąć pracę naukową lub popularnonaukową nad jej dziejami, zarówno w wymiarze ogólnym (diecezja, administracja diecezjalna), jak i personalnym (biskupi, wybitne postacie w diecezji), a także lokalnym - czyli parafii.
 
Strona została podzielona na kilka zakładek:
 
  • z dziejów diecezji – zawiera wiadomości ogólne, przytacza opracowania, które można wykorzystać w poszukiwaniach materiałów źródłowych;
 
  • postacie – przybliża świętych związanych z diecezją włocławską, a także biskupów włocławskich, biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i siostry zakonne. Zawarte są tam biogramy poszczególnych osób ważnych dla dziejów diecezji;
 
  • sanktuaria – zawiera najpierw ogólny artykuł o tych szczególnych miejscach, jakimi są sanktuaria, a następnie przybliża dzieje poszczególnych miejsc;
 
  • Konin – jest też zakładka dotycząca tego miasta, z którym autorzy strony są związani poprzez fakt zamieszkania w nim, ukazująca m.in. dzieje wybranych konińskich parafii;

 

  • autorzy piszący o diecezji – strona nie obejmuje wszystkich osób piszących o diecezji; ukazuje jedynie postacie bardziej znane;
 
Na stronie może taż odnaleźć kilka wskazówek i podpowiedzi, jak wykorzystać czas jubileuszu diecezji do rozbudzenia ciekawości dotyczącej dziejów swojej diecezji i parafii.
 
Podstawą treści zawartych na stronie są teksty znajdujące się w „Studiach Włocławskich”, wydawanych przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz „Włocławski Słownik Biograficzny”, wydawany przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Do tego dochodzą materiały znajdujące się w innych opracowaniach, co zostało określone przy poszczególnych artykułach.
 
Strona jest ciągle w fazie tworzenia, co zakłada włączanie do niej kolejnych opracowań, które ubogacą wiedzę o dziejach Diecezji Włocławskiej.