Studenci PWT w Koninie uczestniczyli w sympozjum: „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?”


21 kwietnia 2018 r., ks. Rafał Zieliński

Studenci PWT w Koninie uczestniczyli w sympozjum: „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?”

Dnia 21 kwietnia br. słuchacze Studium Teologii w Koninie, wraz z ks. dyrektorem dr. Rafałem Zielińskim, gościli w murach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Okazją do tego stało się sympozjum naukowe, zatytułowane: „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości”. To już tradycja, że corocznie spotykają się rektorzy, profesorowie i studenci wyższych seminariów duchownych z wielu miast Polski, jak również zamiejscowych instytutów teologicznych, afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
 
Sympozjum zainaugurowano Mszą świętą pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza. W homilii, Wielki Kanclerz PWTW odniósł tytułowe zagadnienie konferencji do słów Ewangelii. Pytał, czy współczesny człowiek potrafi dzisiaj powiedzieć: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Ks. Kardynał zachęcał do refleksji nad obecną kondycją Kościoła. „Jakiego Kościoła potrzebuje dzisiaj Polska? Jakiego księdza? Jakiego biskupa? Jakiego kleryka?”- pytał. „Bo jeżeli tych pytań nie postawimy, to się będziemy jak zwykle bywa zajmować światem, Polską, bo to potrafimy reformować najlepiej, mimo, iż w tej dziedzinie od nas bezpośrednio niewiele zależy. Natomiast to, co zależy od nas, to jest pytanie: Jakim jestem synem, córką Kościoła?”.
 
Po Eucharystii, wszyscy udali się do budynku uczelni, gdzie uczestników powitał ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wyraził on wielką radość z powodu tak licznej obecności gości, zwłaszcza z wydziałów zamiejscowych. Podkreślił, że jest to optymistyczny prognostyk dla Kościoła w Polsce. Tym wprowadzeniem rozpoczęto część sympozjum, w której można było wysłuchać poszczególnych prelekcji.
 
Pierwszy wykład wygłosił dr hab. Paweł Skibiński z UW, który mówił o „Wkładzie Kościoła w odzyskanie niepodległości”.
 
Następnie temat „Kościół a wolność w III RP” poruszył prof. Wojciech Roszkowski.
 
Z trzecim tematem „Czy religia może obyć się bez polityki?” zmierzył się ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z UKSW.
 
Po przerwie na kawę, w żywej dyskusji panelowej uczestniczyli: prof. dr hab. Aniela Dylus, dr Dariusz Karłowicz, red. Michał Szułdrzyński i o. dr Maciej Roszkowski OP. Panel poprowadził red. Tomasz Królak z KAI. Celem debaty było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?
 
Całość sympozjum zakończył Rektor uczelni, który podziękował wszystkim za ubogacającą i twórczą obecność.
 
Po odśpiewaniu modlitwy „Pater noster” i końcowym błogosławieństwie, wszyscy udali się na wspólny obiad.
 
Współny posiłek nie był jednak ostatnim punktem wizyty studentów PWT Konin w Stolicy.
Z racji 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, wszyscy nawiedzili jeszcze Świątynię Opatrzności Bożej, aby tam dziękować za wolność, za którą należy dziękować, ale również, jak przypominał to św. Jan Paweł II, trzeba ciągle zdobywać!