Wigilia Paschalna w katedrze włocławskiej


21 kwietnia 2019 r., foto: al. PC

Wigilia Paschalna w katedrze włocławskiej

Po zachodzie słońca w Wielką Sobotę wierni gromadzą się w świątyniach, aby sprawować Wigilię Paschalną. We włocławskiej katedrze ta wyjątkowa liturgia, sprawowana pod przewodnictwem ks. prał. Michała Krygiera, kustosza bazyliki katedralnej, rozpoczęła się o godz. 21.30.
 
Świętowanie rozpoczęło się obrzędem błogosławieństwa ognia oraz nowego Paschału. Po procesyjnym wejściu do katedry, zgromadzeni wysłuchali Orędzia Wielkanocnego, będącego pochwalną pieśnią ku czci wyjątkowej świecy, symbolizującej zmartwychwstałego Pana.
 
Następnie miała miejsce proklamacja słowa Bożego: siedem czytań zaczerpniętych ze Starego Testamentu, ukazało dzieła Boga w historii ludzkości: od stworzenia świata, poprzez cudowne przejście Narodu Wybranego przez Morze Czerwone, aż po obietnicę Ducha Świętego, który pomoże człowiekowi żyć według praw i przykazań Bożych.
 
Po odczytaniu ostatniego fragmentu starotestamentalnej księgi, rozbrzmiał – przy dźwięku dzwonów i, milczących od Mszy Wieczerzy Pańskiej, organów – hymn „Chwała na wysokości Bogu”.
 
Fragment listu św. Pawła do Rzymian, przypomniał, że wszyscy, którzy przyjęli chrzest, zostali zanurzeni w śmierć Jezusa, a w konsekwencji także w Jego zmartwychwstanie. Radosny śpiew „Alleluja” był najlepszą odpowiedzią na dobrą nowinę o zwycięstwie Zbawiciela nad śmiercią, piekłem i szatanem.
 
W homilii ks. Krygier nawiązał do pierwszego czytania, mówiącego o stworzeniu świata. Zaznaczył, że „wszystko, co stworzył Bóg było dobre”. Grzech zniszczył harmonię stworzenia. Dopiero męka, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego „uczyniły wszystko nowym: świat, człowieka oraz jego patrzenie na rzeczywistość”. Odkupienie człowieka dokonane przez Jezusa to największy dar Boga. „Tylko od nas zależy, czy uczynimy ten jeden krok w kierunku Zbawiciela: czyli  otworzymy się na Jego łaskę i przyjmiemy ją pokornym sercem”, zakończył kaznodzieja.
 
Po homilii rozpoczęła się liturgia chrzcielna, na którą składał się śpiew litanii do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary, po czym celebrans pokropił zgromadzonych w katedrze poświęconą wodą na pamiątkę przyjętego chrztu.
 
Procesja rezurekcyjna wokół katedry na zakończenie Eucharystii, była radosnym oznajmieniem światu nowiny, że Chrystus zmartwychwstał. Dziękczynne Te Deum oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem było zwieńczeniem liturgii Wigilii Paschalnej, będącej szczytem całego roku liturgicznego