Włocławek-Michelin: rejonowy dzień skupienia wspólnoty Domowego Kościoła


10 grudnia 2018 r., ks. Patryk Sękowski

Włocławek-Michelin: rejonowy dzień skupienia wspólnoty Domowego Kościoła

W niedzielę, 9 grudnia br., w kościele pw. Ducha Świętego we Włocławku-Michelinie odbył się rejonowy dzień skupienia wspólnoty Domowego Kościoła. Rodziny spotkały się, aby przyzywając wstawiennictwa i mocy Ducha Świętego - Pocieszyciela, modlić się o miłość i pokój w swoich małżeństwach, rodzinach i domach.
 
Spotkanie rozpoczęło się od słów powitania uczestników przez ks. kan. Sebastiana Osińskiego, proboszcza parafii Ducha Świętego. Następnie odśpiewany został hymn do Ducha Świętego, po którym ks. Mariusz Danielewski, diecezjalny moderator wspólnoty Domowego Kościoła, wygłosił konferencję. Wskazał w niej, że zadaniem każdego chrześcijanina jest wzrastanie, czyli „wchodzenie coraz bardziej w to, co teologia nazywa dziełem zbawienia”. W dalszej części nauki zostało nadmienione, że „jeśli chrześcijanin nie wzrasta to przestaje być chrześcijaninem”, gdyż „wzrastanie każdego z nas to rzeczywistość zwyczajna, a wszelki postęp na drodze życia chrześcijańskiego to wielka łaska”.
 
Po konferencji odbyły się spotkania w grupach, w których uczestnicy rozważali słowa Pisma Świętego, a zarazem dzielili się swoimi problemami i radościami przeżywanymi w małżeństwie.
           
O godz. 16.00 cała wspólnota Domowego Kościoła uczestniczyła we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Patryk Sękowski, duchowy opiekun dwóch Kręgów Domowego Kościoła w michelińskiej parafii. Słowo Boże skierował diecezjalny moderator, który wskazał, że „adwent, jako czas oczekiwania na przyjście Pana, powinien trwać przez całe życie, a nie tylko, przez cztery niedziele w liturgii Kościoła”.
 
Po Eucharystii wszyscy członkowie Domowego Kościoła zostali zaproszeni na agapę w pomieszczeniach sali Świetlicy Oratorium, działającej przy Parafii.
 
Parafia Ducha Świętego gościła Kręgi Domowego Kościoła z Lipna, Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego wraz z opiekunem, ks. Mariuszem Nowackim; z Kruszyna wraz z opiekunem, ks. Karolem Kolendą; z Piotrkowa Kujawskiego wraz z opiekunem, ks. Sebastianem Jankowskim oraz wspólnoty z parafii włocławskich (św. Maksymiliana i Ducha Świętego).