Z Dobrą Nowiną na ulicach Włocławka


3 września 2018 r.

Z Dobrą Nowiną na ulicach Włocławka

W niedzielę, 2 września, na ulice Włocławka wyszło ponad 120 ewangelizatorów ze wspólnot świeckich funkcjonujących w naszej diecezji (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych), a także siostry zakonne, klerycy i kapłani. Głosili oni Dobrą Nowinę, dzieląc się doświadczeniem miłości Boga we własnym życiu zwłaszcza z tymi, którzy zerwali swój kontakt z Kościołem.
 
Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w bazylice katedralnej, której przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, koncelebrował m.in. ks. bp Bronisław Dembowski. Po Eucharystii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo zebranych i ich uroczyste rozesłanie przez Biskupa Sufragana. Następnie grupy ewangelizatorów rozproszyły się po terenie miasta zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami.
 
Ewangelizatorów spotkać można było na całym terenie Śródmieścia, Zazamcza i Osiedla Kazimierza Wielkiego, wybranych regionach pozostałych dzielnic oraz budynkach użyteczności publicznej.
 
Wśród form ewangelizacji prym wiodły bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami. W części miejsc Dobrą Nowinę obwieszczano także poprzez nagłośnienie przy radosnej muzyce i uwielbieniu (m.in. Bulwary, Stary Rynek, Plac Wolności), jednocześnie częstując przechodniów darmową watą cukrową, przy której ewangelizowany mógł usłyszeć, że „wata jest za darmo, tak samo jak darmowa jest Boża miłość”.  Nie zabrakło także scenek i flash mob-ów przedstawianych przez młodzież, a sporadycznie wizyt w mieszkaniach. Podczas rozmów ewangelizatorzy zachęcali swoich rozmówców do zaangażowania się w życie własnych parafii.
 
Całość zakończyło radosne uwielbienie w kościele św. Witalisa, po którym ewangelizatorzy dzielili się doświadczeniem przeżytego dnia i doznaną łaską Bożą. Z licznych świadectw jasno wynikało, że po raz kolejny spełniły się słowa Pana „Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.” (Mk 16,20).
 
Opisywane wydarzenie było kolejną tego rodzaju inicjatywą po ewangelizacjach „miejskich”, m.in. w Licheniu (12 sierpnia) i w Kole (7 kwietnia br.).
 
Organizatorami inicjatywy ewangelizacyjnej były: Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej zrzeszające wiele wspólnot z naszej diecezji angażujących się w dzieło Nowej Ewangelizacji,  Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Włocławskiej oraz włocławskie parafie: Wniebowzięcia NMP we Włocławku (par. katedralna), św. Jana Chrzciciela oraz Wszystkich Świętych (OO. Franciszkanie).
 
Organizatorzy pragną szczególnie podziękować:
  • J.E. Księdzu Biskupowi Stanisławowi Gębickiemu oraz J.E. Księdzu Biskupowi Bronisławowi Dembowskiego za ubogacenie wydarzenia swoją obecnością oraz błogosławieństwo inicjatywie,
  • Księdzu Rektorowi seminarium diecezjalnego za zapewnienie organizacji logistycznej wydarzenia i ufundowanie obiadów dla ewangelizatorów,
  • Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz ordynatorom poszczególnych działów za wyrażenie zgody na podjęcie działań ewangelizacyjnych na terenie szpitala oraz siostrom zakonnym z kilkunastu domów znajdujących się we Włocławku za podejmowaną modlitwę i pokutę w intencji inicjatywy.
Na podstawie informacji nadesłanej przez Jacka Bargielskiego (Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej)