Warszawa: Synod Misyjny Dzieci z udziałem delegacji z Włocławka


17 września 2022 r., ALS

Warszawa: Synod Misyjny Dzieci z udziałem delegacji z Włocławka

W sobotę 17 września, w Warszawie, odbył się Synod Misyjny Dzieci, pod hasłem „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”, zorganizowany przez Papieskie Dzieła Misyjne, w którym udział brali reprezentanci poszczególnych polskich diecezji. Diecezję włocławską reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, pod opieką Agnieszki Lasoty -Staszak, asystenta do spraw misji z dekanatu nieszawskiego.
 
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, następnie słowo do uczestników skierowała s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny PDMD z Watykanu.
 
Ważnym elementem była praca w grupach, w których dzieci zastanawiały się, jak bardziej można ożywić ducha misyjnego w lokalnych wspólnotach Kościoła. Centrum wydarzenia stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego ks. Salvatore Pennacchio.
 
Misyjny Synod Dzieci to spotkanie z okazji jubileuszu 100-lecia papieskości Dzieła Misyjnego Dzieci.  To czas wspólnego świętowania, podczas którego nie zabrakło śpiewu oraz tańca na chwałę Pana.
 
Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej KEP, i uroczystym posłaniem, zakończyło się to pełne misyjnego ducha spotkanie.
 
Uczestnicy zostali posłani do domów z misją, aby starać się ożywiać działalność misyjną, oraz aby cała diecezja modliła się konkretnego dnia miesiąca, za misjonarzy i mieszkańców z przydzielonego w czasie posłania kontynentu.